Noteikumi un nosacījumi

pēdējais atjauninājums 2021. gada Oktobrī
 
VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS
 
Šajā tekstā ir izklāstīti SMS pakalpojuma Clubmium (turpmāk - Pakalpojums) lietošanas noteikumi, ko nodrošina AMAI Lab LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands.
Pakalpojumu sniedzējs jebkurā laikā var mainīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, ja to pieprasa tehniski, komerciāli vai sabiedriski iemesli. Visas izmaiņas tiks iepriekš publicētas šajos noteikumos.
Izmantojiet pakalpojumus saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja norādījumiem un ieteikumiem, kā arī maršruta nodrošinātāja norādījumiem.
Pakalpojuma lietotājs (turpmāk - lietotājs) var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piekrīt šiem Noteikumiem un ir maršruta nodrošinātāja tīkla lietotājs.
 
Clubmuim pakalpojumus var izmantot visi LMT, TELE2LV, BITELV lietotāji. Izmantojot Clubmium priekšapmaksas SMS pakalpojumu, lietotājs piekrīt un apstiprina vispārīgos pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
 
Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un Clubmium noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.
Clubmium ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Clubmium patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.
 
Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un Clubmium. Gadījumi, kad Clubmium nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

INSTRUKCIJAS
 
Clubmium dalība uz numuru 1824 (tehniskie soļi)
Lietotājs var pieprasīt pievienošanos SMS klubam vietnē, ievadot savu mobilā tālruņa numuru un apstiprinot vispārīgos nosacījumus, par kuriem viņš tiks brīdināts pirms pieprasīšanas. Pēc vispārīgo pakalpojumu sniegšanas noteikumu ievadīšanas un apstiprināšanas lietotājs saņems bezmaksas SMS uz tīmekļa vietnē ievadīto tālruņa numuru ar informāciju par pakalpojuma nosaukumu, pakalpojumu sniedzēju, katras īsziņas cenu, īsziņu biežumu un adrese, kurā atrodas vispārīgie noteikumi.
Lai apstiprinātu dalību vai. uz sadarbību jāatbild ar SMS ar saturu KW "WOW" uz numuru 1824.
Reģistrējoties lietotājs piekrīt vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja lietotājs neielādē saturu, izmantojot norādīto saiti, viņš / viņa saņem bezmaksas brīdinājumu, ka nav lejupielādējis saturu un saiti uz palīdzības lapu.
 
Clubmium ļauj lietotājam neierobežoti piekļūt pakalpojumam. kur lietotājs saņem 2 īsziņas nedēļā par samaksu 1,5€/SMS  
 
Izbraukšana
Lietotājs jebkurā laikā var anulēt mobilo klubu abonementu, nosūtot īsziņu ar saturu STOP WOW uz īso numuru 1824. Pēc ziņas nosūtīšanas viņš saņem bezmaksas paziņojumu, ka ir atteicies no mobilā SMS kluba abonementa.
 
Palīdzība
Lai saņemtu palīdzību vai informāciju, ar lietotāju var sazināties, norādot šādu informāciju:
e-pasts:  [email protected]
vai pa tālruni 37167881528.

VECUMS UN ATBILDĪBA
 
Minimālais vecums ir 18 gadi ar rēķina maksātāja atļauju.

PRIVĀTUMS
 
Clubmium aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apritiun Latvijas Republikas likumu "Fizisko personu datu aizsardzības likums“.
 
Clubmium iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. 
Clubmium nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.
Clubmium neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. 
Clubmium nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.
Clubmium pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.
Clubmium veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.
Clubmium tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies“), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošināt tās teicamu darbību.

RĪCĪBAS NOTEIKUMI
 
Clubmium patur tiesības noņemt lietotājus, kuri pārkāpj noteikumus, izmantojot pakalpojumus, Clubmium lietotājs apņemas:
 
- Pakalpojums netiks izmantots, lai publicētu vai reklamētu jebkādu saturu un / vai darbību, kas ir pretrunā piemērojamajiem tiesību aktiem un / vai sabiedriskajai kārtībai un morālei;
- Savā komunikācijā viņš neizmantos draudus, noniecinošus, pazemojošus vai aizvainojošus izteicienus;
- Tā nesazināsies ar citiem lietotājiem citu personu vārdā;
- Jūs neizmantosit Pakalpojumu komerciāliem, nelikumīgiem vai citiem mērķiem, izņemot tos, kas izklāstīti šajos Noteikumos;
- Tas neizplatīs ar autortiesībām aizsargātu saturu vai saturu, kas pieder citai juridiskai vai fiziskai personai;
- Tas neizmantos datoru kodus, ļaunprātīgas programmas vai jebko, kas varētu traucēt, atspējot vai kaitēt šim pakalpojumam, pakalpojumu sniedzējam un tā programmatūrai un aparatūrai, maršruta nodrošinātājam un telekomunikāciju ierīcēm;
- Tā nemēģinās iegūt, apkopot un / vai uzglabāt citu lietotāju personas datus;
- Viņš netraucēs citus lietotājus, ja viņi izteiks nepiekrišanu saziņai.
 
Ja lietotājs pārkāpj vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem noteikumiem, pakalpojumu sniedzējs patur tiesības neatgriezeniski izslēgt viņu no sistēmas.
Ja lietotājs nodara kaitējumu pakalpojumu sniedzējam, maršruta nodrošinātājam vai kādam no Clubmium sistēmas lietotājiem, viņš par to ir pilnībā atbildīgs morāli, materiāli un krimināli.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
 
Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Clubmium īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

KAS IR SĪKDATNE?
 
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

GOOGLE ANALYTICS
 
Clubmium tīmekļa vietnē ir uzstādīts „Google Inc“ izveidotās programmas „Google Analytics“ veidotās sīkdatnes. „Google Analytics“ sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Clubmium tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Vairāk par „Google Analytics“ pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var uzzināt mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

KĀ IZSLĒGT SĪKDATNES?
 
Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
 
Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.
 
Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājas lapas apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.
Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas.

NEPĀRVARAMA VARA
 
Clubmium nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Latvia

     

2024 Clubmium All rights reserved

Privātuma politika Noteikumi un nosacījumi Kontakti