Privātuma politika

pēdējais atjauninājums 2021. gada Oktobrī

JŪSU PRIVĀTUMS UN UZTICĪBA MUMS IR SVARĪGA
 
Mūsu mērķis, publicējot šo paziņojumu, ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju un likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus.
 
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. 
Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām.
 
Ar šī paziņojuma starpniecību, mēs informējam, kādus personas datus mēs varētu apstrādāt par Jums, kā mēs tos izmantosim, kā arī sniedzam informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

KAS IR PERSONAS DATI?
 
Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu,
piemēram: personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, dzimums, vecums, darba pieredze, izglītība, tiešsaistes identifikators.

KĀ MĒS NODROŠINĀM PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU 
 
Lai jūs mums uzticētos, mūsu ikdienas darba pamatā ir konfidencialitātes principi:
- Vadība. Izmantojot vienkārši lietojamus rīkus un atbildot uz skaidri formulētiem jautājumiem, konfidencialitātes iestatījumi ir jūsu pārziņā.
- Caurskatāmība. Mēs atklāti stāstām par datu apkopošanu un lietošanu, lai jūs varētu pieņemt pārdomātus lēmumus.
- Drošība. Mums uzticētos datus mēs aizsargājam, izmantojot augsta līmeņa drošību un šifrēšanu.
- Spēcīga tiesiskā aizsardzība. Mēs ievērojam jūsu vietējos likumus attiecībā uz konfidencialitāti un iestājamies par jūsu konfidencialitātes tiesisko aizsardzību, jo tas ir viens no cilvēktiesību pamatjēdzieniem.
- Atteikšanās no saturam atbilstošas mērķauditorijas atlases. Mēs neizmantojam jūsu e-pastu, tērzēšanas datus, failus vai citu personisku saturu, lai rādītu jums reklāmas.

Šie principi ir Clubmium konfidencialitātes politikas pamatā un arī turpmāk tiks izmantoti, veidojot mūsu produktus un pakalpojumus.
Mēs vienmēr strādājam pie uzlabojumiem, tāpēc, ja pamanāt mūsu produktos un pakalpojumos ko tādu, kas nedarbojas tā, kā paredzēts saistībā ar konfidencialitāti, sazinieties ar mums [email protected]vai pa tālruni 37167881528.
 
KĀDS IR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?
 
Mēs apstrādājam fizisko personu datus, lai izpildītu uz ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Clubmium likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 
Papildus mēs varam apstrādāt personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas:
- Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
- Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
- Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
- Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
 
Pirms personas datu apstrādes veikšanas mēs izvērtējam datu apstrādes darbību likumīgumu.

KĀDA VEIDA DATUS JŪS VARAT IZVĒLĒTIES SNIEGT CLUBMIUM?
 
Clubmium izmanto jūsu un jums līdzīgo lietotāju iesniegtos datus, lai uzlabotu produktus un pakalpojumus, kā arī nodrošinātu to atbilstošu darbību, sniedzot jums personalizētu pieredzi un rūpējoties par jūsu drošību. Šīs ir visbiežāk apkopoto datu kategorijas:
- Jūsu pilns un pareizs vārds;
- Tava epasta adrese;
- Pilna un pareiza pasta adrese;
- Jūsu tālruņa numurs;
- Jūsu dzimšanas datums;
- Jūsu ģeogrāfiskā atrašanās vieta (valsts).
Ja reģistrēšanās laikā esat devis piekrišanu reklāmai, mēs saglabāsim arī jūsu reģistrācijas informāciju (autentiskuma apliecinājuma datumu un laiku, IP adresi, jūsu pārlūkprogrammu un informāciju par operētājsistēmu, ierīci).
 
KĀPĒC TIEK APKOPOTI, GLABĀTI UN ASPTRĀDĀTI JŪSU DATI? 
 
- Lai ļautu tīmekļa vietnei atbildēt uz Jūsu jautājumiem, kas iesniegti rakstot uz e-pastu [email protected] vai izmantojot mūsu kontaktu formu un sniegtu Jums vēlamo informāciju;
- Lai sniegtu pakalpojumus;
- Lai nodrošinātu klientu apkalpošanu;
- Lai iegūtu statistikas datus par mājas lapas apmeklējumu skaitu. 
 
Tīmekļa vietne iegūtos datus izmantot tikai augstāk minēto uzdevumu izpildei, Jūsu dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien Jūs neesat devis tam piekrisšanu, kuras mērķis ir papildus pakalpojumu nodrošināšana.

KAM MĒS NODODAM JŪSU PERSONAS DATUS?
 
Lai pildītu savas saistības un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums vai ir iesaistīti Jūsu izvēlētā mūsu pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.
 
Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem, izņemot pakalpojumu sniegšanā mums un normatīvo aktu prasībās norādītajā veidā.
Personas datu apstrādes nosacījumus mēs atrunājam savstarpēji noslēgtajā līgumā.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
 
Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.
Kad uzglabāšanas periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēšam informāciju un Jūsu personas datus vai tos arhivējam, ja izdzēšana varētu ietekmēt tās informācijas integritāti, kura ir jāuzglabā ilgāk.
 
Mēs paturam tiesības ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālākai pakalpojuma vai Clubmium deleģēto pienākumu izpildes nodrošināšanai.
Mēs neesam atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus).

KĀ NOSKAIDROT VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR JŪSU DATU IZMANTOŠANU? 
 
Ja vēlaties uzdot papildus jautājumus par datu izmantošanu, dzēst datus no mūsu sistēmas vai iegūt citu informāciju par Jūsu datiem, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz [email protected]
 
Ja jums ir jautājumi, sūdzības vai komentāri, aicinām sazināties ar Clubmium, nosūtot e-pastu: [email protected] vai pa tālruni 37167881528.
 

Latvia

     

2024 Clubmium All rights reserved

Privātuma politika Noteikumi un nosacījumi Kontakti