Privatumo politika

JŪSŲ PRIVATUMAS IR PASITIKĖJIMAS MUMS SVARBU
 
Norime informuoti, kad Clubmium vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?
 
Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine  lt.wowcontents.com (toliau – Svetainė).
Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
 
Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kt.

KOKIU PRINCIPŲ MES LAIKOMĖ?
 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Clubmium:
- Tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
- Renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
- Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
- Jūsų asmens duomenis laikome tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
- Neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
- Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

KAIP IR KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES TVARKOME?
 
Jūs užsiregistruojate Svetainėje kaip registruotas vartotojas:
- Identifikacinius duomenis (pvz., vardas, pavardė, e. pašto adresas);
- Kontaktinius duomenis (pvz., e. pašto adresas, telefono numeris ir kt.);
- Interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.   
Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose.
Mes galime jungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

MOKAMO TURINIO CLUBMIUM PASLAUGA
 
Užsisakant mokamo turinio Clubmium ir už ją sumokant, tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
- Jūsų vardas, pavardė; 
- Jūsų elektroninio pašto adresas
- Ooperacijos data; 
- Operacijos suma; 
- Paskirtis (paslauga, už kurią sumokėta).
Šių duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys: Jūsų mobiliojo ryšio operatorius.
Išvardytus asmens duomenis tvarkome sudarytų finansinių sandorių tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais.
 
Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sudaryto sandorio teisiniu pagrindu.
Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių. 
Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, Clubmium Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikina.

KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?
 
Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 
Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
- Kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta Svetaine);
- Kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
- Paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
 
Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, jungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

SVETAINĖJE GALI BŪTI NAUDOJAMI TOKIE SLAPUKAI:
 
- Būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
- Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
- Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
- Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.
Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite čia.
 
Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
- Neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
- valdyme apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.
 
Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 
Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
 
Apie Jus surinktus duomenis, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:
- Trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais;
- Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.
Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

SAUGOJIMAS. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 
Šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais surinktus duomenis, kai:
- Jūs, užsiregistravęs Svetainėje, pateikėte mums – saugome tol, kol būsite užsiregistravęs Svetainėje, t. y. kol neištrinsite savo paskyros;
- Jūs, naudodamasis Svetaine neužsiregistravęs, pateikėte mums – saugome daugiau informacijos.
 
Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
 
Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis mums – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

IŠORINĖS SVETAINĖS
 
Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse, ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite tų svetainių politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jų paslaugomis.

KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 
Visi iš jūsų surinkti asmens duomenys bus saugomi tol, kol naudositės mūsų paslaugomis arba kol atšauksite savo sutikimą, jei jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tuo pagrindu. Leidžiamas ilgesnis asmens duomenų saugojimo laikotarpis, kad būtų laikomasi norminių reikalavimų dėl minimalaus dokumentų ar informacijos saugojimo laikotarpio arba siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, informaciją ir Jūsų asmens duomenis saugiai ištriname arba archyvuojame, jei ištrynimas gali turėti įtakos informacijos, kurią reikia saugoti ilgiau, vientisumui.
 
Pasiliekame teisę ištrinti arba visam laikui anonimizuoti Jūsų duomenis, jeigu buvo prarastas teisinis jų naudojimo pagrindas arba tai nėra būtina tolesniam paslaugos teikimui ar Clubmium pavestiems įsipareigojimams.
Mes nesame atsakingi už duomenų, saugomų jūsų galiniame įrenginyje, saugojimą ir ištrynimą (naudokite atitinkamus savo interneto naršyklės nustatymus, kad išvalytumėte talpyklą ir slapukus).
 
KAIP SUŽINOTI DAUGIAU APIE JŪSŲ DUOMENŲ NAUDOJIMĄ?
 
Jei norite užduoti papildomų klausimų apie duomenų naudojimą, ištrinti duomenis iš mūsų sistemos ar gauti kitos informacijos apie savo duomenis, susisiekite su mumis rašydami [email protected]
 
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis telefonu +358923165143 arba el.pastas [email protected].

 
 

     

2024 Clubmium All rights reserved

Pagrindinis puslapis Privatumo politika Sąlygos ir nuostatos Kontaktas