Vejledning i aftaleopsigelse Fortrydelsesret

Du har ret til at til at fortryde og dermed opsige aftalen inden for 14 dage. Denne periode starter den dag, du indgår aftalen.


 

Hvordan kan du opsige aftalen?

Hvis du fortryder og ønsker at opsige aftalen, skal du informere os herom, inden fortrydelsesperioden ophører. Du kan bruge fortrydelsesformularen nedenfor, men det er ikke obligatorisk. Du kan sende din erklæring til [email protected].

Virkninger af opsigelsen

Hvis du opsiger aftalen, vil vi refundere alle betalinger, vi har modtaget fra dig. Refunderingen er ikke forbundet med nogen afgifter. Hvis du imidlertid bed om at begynde at benytte tjenesterne i fortrydelsesperioden, skal du betale os et beløb svarende til det, du har fået tilvejebragt, indtil du meddelte os, at du ønskede at opsige aftalen. Dette beløb beregnes ud fra aftalens fulde beløb.

Standard fortrydelsesformular

Sørg for at udfylde alle felter uden fejl. Uden disse oplysninger kan vi ikke behandle din anmodning om opsigelse af aftalen og vil derfor se bort fra den.

Til [email protected]

Jeg/vi meddeleler hermed, at jeg/vi ønsker at opsige min/vores aftale om tilvejebringelse af følgende tjenester ……………………………….

Bestilt/modtaget: ………………………..

på følgende mobiltelefonnummer: ……………………….

Kundens/ernes navn: …………………………………….

Dato: ……………………………….

Denmark

     

2024 Clubmium All rights reserved

Almindelige Betingelser Kontakt